fbpx

پندهای قند پهلو ۲

20,000 تومان

همه خوب میدانند که ایجاد سازه ای بلند نیازمند ابزار کوچک متعدد است تا شرایط را برای هر چه بلندتر شدن این سازه فراهم کند. حال یکی از لازمه های ساختن فکری بزرگ، تجربه های کوچکی است که انسان در طی دوران زندگی در برخورد با مشکلات به دست می آورد. بسیاری از مردم کسب تجربه را خود به دوش میکشندو بسیاری تجربه را از دیگران. بسیاری شکست را لازمه کسب تجربه میدانند و بعضی مشورت گرفتن و شنیدن نکاتی از بزرگان را راهی برای کسب تجربه و یا اینکه آموختن تجربه از راه هایی همچون مطالعه و مشورت، ور در ظی همین مسیر قدم برداشتن به سمت موفقیت.

در این مجموعه تصمیم بر این گرفته شدکه تاثیرگذارترین داستانهای کوتاه جهت ساختن بزرگترین افکار را از سراسر دنیا برای شما عزیزان گرد آوریم. تا چراغ راهی جهت کسب موفقیت های مادی و معنوی شما عزیزان گردد. امیدوارم که ما را از دعای خیرتان محروم نسازید.

توضیحات

مجوعه ای از ۶۲ داستان زیبا ، ۶۲ نکته عبرت آموز

گردآورنده : حسین شکرریز

چاپ شانزدهم : ۱۳۹۳ – ۵۰۰ نسخه

صحافی و چاپ : ترانه

شابک : ۴-۰-۹۲۷۸۶-۶۰۰-۹۷۸

نشر : فکرآذین ۱۳۹۰

موضوع : داستان های کوتاه فارسی و اخلاقی قرن ۱۴