fbpx

درخت تو گر بار دانش بگیرد     بزیر آوری چرخ نیلوفری را

انتشارات آدمیت ،در سال.1392باهدف والای توسعه وتعالی تبادل دانش ،علم و فرهنگ، کتاب خوانی و پدیدآوری ،چاپ ونشر کتاب های جدید تاریخی ،اجتمایی،فرهنگی ،رمان ، روانشناسی،مدیریت ،جامعه شناسی ،ادبیات وشعر ،عرفان ،فلسفه ،دینی و مذهبی ،با کسب مجوزنشر در زمینه چاپ و نشر کتب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام در مرکز خرید میرداماد تهران تاسیس گردید.

ما با اعتقاد و باوربر اینکه توسعه و گسترش فرهنگ کتاب خوانی و کتاب این دوست و یار مهربان و دانا و پدید آوری کتاب نوین موجب توسعه فرهنگ و ارتقاء سطح آگاهی و غنا بخشیدن به علم و دانش مردم ایران وجهان می شود،ولازمه تبادل دانش و تجربیات انسان ها، اقوام و مناطق و ملل مختلف می باشد در این راه گام برداشتیم.

ایجاد انگیزه ، عشق و علاقه به کتاب و کتاب خوانی به عنوان یک عادت و فرهنگ ارزشمند فردی و اجتمایی و یک اصل عادتی و و مفید بسیار اثر بخش در فرآیند زندگی فردی و زندگی کاری از وظایف ما ناشران می باشد.

ما مفتخریم که سابقه بیش از 46 سال پیشینه در زمینه فروش ،چاپ ،نشر و پخش کتآب های مفید،و موثر ، مشاهیر ایران زمین نظیر فردوسی ،مولانا ،سعدی ،حافظ ، نظامی گنجوی ومفاخر عصر جدید را تجربه نموده ایم .